Cookie beleid FC Oegstgeest

De website van FC Oegstgeest is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Info gebruik van kantine

Info gebruik van kantine

Toegelaten Horeca-activiteiten


 1. De sportvereniging oefent slechts horeca-activiteiten uit met inachtneming van het hierna onder
 2. en
  • De sportvereniging oefent enkel horeca-activiteiten uit ten behoeve van sport gerelateerde bijeenkomsten van FC Oegstgeest. Voor bijeenkomsten in de privésfeer van leden en niet-leden is in principe geen plek in de kantine. Het bestuur ziet hierop toe. Uitzonderingen worden uitsluitend door het bestuur gemaakt.
  • De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder bepaalde. 
  • Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de vereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend in rechtstreeks verband met de activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van haar doelstelling. 
  • Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de sportkantine en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld


Activiteiten van Commissies
Binnen de organisatiestructuur van de vereniging zijn meerdere commissies actief, zij coördineren de taken rond het thema van hun commissie. Zij organiseren voor hun commissie vergadermomenten en activiteiten gerelateerd aan hun hoofdtaak. We onderscheiden hierin:

kleding-, sponsor-, evenementen-, vrijwilligers-, facilitaire-zaken, communicatie-, horeca-, technische commissie (TC), Leeftijds-coördinatoren, scheidsrechters commissie en het bestuur

De kantinebeheerder wordt altijd op de hoogte gebracht van activiteiten in de kantine. Deze beheert de agenda. Dit is Frans Bekkerin, stuur hem een whatsapp via 06-28423267 of stuur een mail naar [email protected]
Benoem in de app 1) de naam van de commissie, 2) dag en 3) tijd. De kantinebeheerder laat dan weten of de ruimte beschikbaar is.

Afspraken commissies:

Vergaderingen 

 • de kantine is altijd open op dinsdag-, donderdag- en meestal op vrijdagavond van 19.00 tot 23.00 uur
 • op dinsdagavond is de kaartclub in de kantine, zorg dat zij geen last ervaren en/of maak gebruik van één van de andere ruimtes
 • als op maandag of woensdagavond vergaderd wordt, dient de commissie dit af te stemmen met de kantinebeheerder
 • de bestuurskamer is geen algemene vergaderruimte en is alleen beschikbaar voor de vergaderingen van het bestuur of gesprekken van bestuursleden met derden
 • de ruimte in het kleedkamergebouw is van maandag t/m vrijdag beschikbaar voor vergaderingen van commissies, er hangt een beeldscherm en een whiteboard
 • de ruimte naast het wedstrijdsecretariaat is van ma t/m vrij beschikbaar, die toegankelijk is via het wedstrijdsecretariaat als de kantine gesloten is
 • op maandag en woensdagavond wordt alleen voor bijeenkomsten en vergaderingen een uitzondering gemaakt voor groepen >10 personen in het kader van energiebesparing.
 • ook als één van de commissieleden toegang heeft tot de kantine en het alarmsysteem, wordt de beheerder op de hoogte gesteld via een mail of app over de bijeenkomst
 • was de recyclebare bekers zelf even af!


Evenementen of informatieavonden

 • als een commissie een informatie- of cursusavond wil organiseren dan wordt eerst gecheckt bij de kantinebeheerder of de datum beschikbaar is
 • als een commissie kantinebezetting wenst voor een informatie- of cursusavond wordt dit minimaal 6 weken van te voren aangevraagd bij [email protected]. zodat het duidelijk is wie op die avond de kantine weer kan afsluiten.
 • als een commissie een evenement wil organiseren waarbij meer dan 50 mensen worden uitgenodigd is afstemming met de horeca-, evenementen- en vrijwilligerscommissie nodig.
 • “zelf geregelde” kantinebezetting wordt ook afgestemd met de kantinebeheerder zodat voorkomen wordt dat er vrijwilligers staan die niet weten wat ze moeten doen.
 • de afspraken over het wel of niet afboeken van consumpties op een aparte commissiecode bij een evenement of bijeenkomst gaat in overleg met het dagelijks bestuur. De kantinebeheerder wordt op de hoogte gebracht van wat afgesproken is.
 • wil je zelf een evenement organiseren neem dan contact op met [email protected] zij beheren de evenementenkalender, heb je voor een evenement ook velden nodig, neem dan ook [email protected] mee in het verzoek

BRON: KANTINEPLAN FC OEGSTGEEST  vastgesteld op 1-5-2023
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!