Cookie beleid FC Oegstgeest

De website van FC Oegstgeest is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Normen & Waarden

Normen & Waarden

Commissie Normen en Waarden

normenenwaarden.jpgFC Oegstgeest heeft een Commissie Normen en Waarden. Deze commissie adviseert over de normen en waarden die wij als FC Oegstgeest willen uitdragen en de gedragsregels die daarbij horen.

De Commissie is ook belast met het opleggen van sancties (straffen) als iemand zich niet houdt aan de gedragsregels die gelden binnen de vereniging. De Commissie kan straffen opleggen aan leden van FC Oegstgeest, maar ook aan vrijwilligers, supporters en bezoekers van het sportpark De Voscuyl.
Het opleggen van sancties is het uiteraard het laatste middel. Het gaat allereerst om preventie: voorkomen dat misdragingen plaatsvinden. Cruciaal hierin is de rol van elk lid. Van alle leden wordt een voorbeeldfunctie verwacht. En het is belangrijk dat iedereen elkaar erop aanspreekt als er sprake is van ongewenst gedrag binnen of buiten het veld.

De werkwijze van de Commissie Normen en Waarden
De taken en werkwijze van de Commissie zijn neergelegd in het <Reglement Normen en Waarden>.

De Commissie gaat aan de slag als ze een melding krijgt dat een persoon of een groep personen zich heeft misdragen. Een melding bij de Commissie kan worden gedaan via [email protected].

Nadat de Commissie een melding heeft ontvangen, is de procedure is als volgt:

  • De Commissie bepaalt of de gedane melding van wangedrag wel of niet in behandeling wordt genomen. Indien de Commissie een melding van wangedrag niet in behandeling neemt, stelt ze de melder daarvan schriftelijk op de hoogte met vermelding van reden;
  • Als de melding in behandeling wordt genomen, voert de Commissie een feitenonderzoek uit, met hoor en wederhoor van degene(n) waarover een melding is gedaan en van eventueel andere personen die daarover informatie kunnen geven;
  • De Commissie toetst het (wan)gedrag aan de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement, verenigingsbesluiten en algemeen aanvaarde normen en waarden;
  • De Commissie bepaalt de eventuele sanctie;
  • De Commissie deelt de sanctie schriftelijk mee aan de betreffende persoon/personen, en als het gaat om jeugdleden, ook aan hun ouders/verzorgers;
  • De sanctie wordt uitgevoerd.


Wij stellen ons voor
De Commissie bestaat uit Bart Kleijne (voorzitter) en Rik Bolink (secretaris).

Bart Kleijne

20210907_185935-2.jpgIk heb zitting genomen in de commissie om bij te dragen aan een ‘gezond’ sportklimaat bij FC Oegstgeest. Daartoe behoren ook gedragsregels die moeten worden nageleefd. Zelf fluit ik ieder weekend en kom daar regelmatig ‘ongewenst’ gedrag tegen. Het in goede banen leiden van een wedstrijd vind ik een uitdaging die ik graag aan ga. 
Ik spreek de hoop uit weinig zaken voorgelegd te krijgen. Maar waar nodig zal de commissie handelen.
In het dagelijks leven ben ik als jurist werkzaam voor Achmea, en begeleid ik bouwprojecten en aan- en verkoop van onroerend goed. Proceservaring heb ik opgedaan bij rechtbanken en Raad van Arbitrage.

Rik Bolink

Ik heb zelf gevoetbald, ben trainer en leider geweest en de laatste jaren toeschouwer. Altijd heb ik me verbaasd over en gestoord aan, in mijn ogen, onnodig ongewenst gedrag zowel op het veld als daarbuiten. Grove overtredingen, mishandeling, schelden, commentaar op leiding, vernielingen, noem maar op. Het zijn bestuursleden, trainers, leiders, ouders, supporters en de sporters zelf die zich daaraan schuldig maken. Ik weet dat voetbal een emotionele sport is maar ben ervan overtuigd dat dit binnen bepaalde grenzen kan blijven.

Door een onderdeel te zijn van deze commissie wil ik bereiken dat we als vereniging uitstralen dat wij grote waarde hechten aan normen en waarden en er voor iedereen zijn. Ik heb een politie en beveiligingsachtergrond en geef nu houding en gedragstrainingen waar communicatie en de-escalatie van grensoverschrijdend gedrag belangrijke onderdelen van zijn.


Contact
Wil je een melding doen van een misdraging of heb je vragen over het normen en waardenbeleid van de vereniging? Neem dan contact op via [email protected]. En je kunt de leden van de Commissie natuurlijk ook persoonlijk benaderen bij de vereniging.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!