Statuten - FC Oegstgeest

Statuten

Statuten

Korte toelichting op nut en noodzaak van statuten

Bij de oprichting van een vereniging vormen de statuten het belangrijkste stuk. Het is als het ware de grondwet van de vereniging.

Vaak stelt het bestuur ook een huishoudelijk reglement op, met uitvoeringsbepalingen en/of aanvullingen. Denk hierbij aan regels over het aanvragen van het lidmaatschap, de contributiebetaling, de besluitvorming binnen het bestuur of het gebruik van het clubhuis.

Verplichte punten

Een notariële akte van de statuten dient in ieder geval de volgende punten te bevatten:

  • de naam van de vereniging en de gemeente in Nederland waar zij gevestigd is;
  • het doel van de vereniging; 
  • de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging, of de wijze waarop deze verplichtingen kunnen worden opgelegd;
  • de manier waarop de algemene vergadering bijeengeroepen wordt;
  • de manier van benoeming en ontslag van bestuurders;
  • de bestemming van het batig saldo bij ontbinding of de wijze waarop de bestemming moet worden vastgesteld.

De akte moet in het Nederlands worden opgesteld en de notaris is ervoor verantwoordelijk dat aan alle vereisten wordt voldaan.

Statuten FC Oegstgeest

De statuten van FC Oegstgeest zijn opgenomen in de Akte van fusie d.d. 4 juli 2018.

Download de Akte van fusie tevens statutenwijziging
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!