Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Waarom vertrouwenspersonen bij FC Oegstgeest?

FC Oegstgeest wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier voetbalt en zich thuis voelt.

Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om al het gedrag dat het plezier in voetballen in de weg staat, zoals treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie, zoveel mogelijk te voorkomen.

Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus helaas ook binnen onze vereniging voorkomen.

Wat voor de een misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk.

Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat het slachtoffer zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met degene die de melding heeft gedaan. Zo iemand heet een vertrouwenspersoon.

Wie zijn de vertrouwenspersonen bij FC Oegstgeest?

FC Oegstgeest heeft een team van vier vertrouwenspersonen:

  • Hanna Tubbing
  • Marieke Timmer
  • Milou Demaret
  • Remco Visser

Wat doen de vertrouwenspersonen?

De vertrouwenspersonen hebben de volgende taken:

  • luisteren naar de klacht of het probleem
  • nagaan of bemiddeling mogelijk is
  • in samenspraak met de klager bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn
  • bemiddelen bij het zoeken naar een oplossing
  • doorverwijzen naar hulpverlening
  • begeleiden van de aangever in het verdere verloop van de melding

De vertrouwenspersoon behandelt elke klacht strikt vertrouwelijk. Alleen met toestemming van degene die de klacht heeft gemeld, zullen andere personen bij de zaak worden betrokken.

Ze werken volgens de regeling Vertrouwenspersonen FC Oegstgeest die door het bestuur is vastgesteld.

Wanneer neem je contact met ze op?

Als er problemen zijn, kan dat vaak het beste worden opgelost door de betrokkenen zelf. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij het zelf oplossen niet lukt. In die gevallen kan er een beroep op de vertrouwenspersonen worden gedaan. Samen bekijken ze op welke manier het beste gehandeld kan worden.

Uiteraard is het gesprek vertrouwelijk en zonder jouw toestemming zullen ze geen verdere stappen ondernemen.

Hoe neem je contact op?

Wil je contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen, dan kunt je mailen naar vertrouwenspersoon@fcoegstgeest.nl.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!