Cookie beleid FC Oegstgeest

De website van FC Oegstgeest is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring FC Oegstgeest                                                                                             Download Privacyverklaring FC Oegstgeest

FC Oegstgeest verwerkt persoonsgegevens van iedereen die lid is van de vereniging. Het bestuur van FC Oegstgeest heeft een privacyverklaring opgesteld waarin staat welke gegevens we van onze leden bewaren en waarom we juist die gegevens nodig hebben en wat de afspraken hierover zijn met het oog op de bescherming van je privacy.  

Welke persoonsgegevens verwerkt FC Oegstgeest?
Van alle leden:
 • Achternaam, voorletters en roepnaam
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Mobiele telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN-nummer
 • Pasfoto (noodzakelijk voor spelerspas KNVB; tot 12 jaar niet verplicht)

Van minderjarige leden daarnaast ook:
 • Achternaam, voorletters en voornaam van ouder/verzorger
 • Adres, postcode en woonplaats van ouder/verzorger
 • E-mailadres van ouder/verzorger
 • Telefoonnummer van ouder/verzorger

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?
FC Oegstgeest verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Om je te kunnen inschrijven als lid van FC Oegstgeest en van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)
 • Om je (contributie)betaling(en) te kunnen afhandelen
 • Om de teamindelingen te kunnen regelen en daarover te communiceren
 • Om je te kunnen informeren over verenigingsactiviteiten

Wie zijn belast met de verwerking van deze persoonsgegevens?
De ledenadministratie en de financiële administratie van FC Oegstgeest verwerken persoongegevens in het ledenadministratieprogramma Sportlink. Degenen die belast zijn met de ledenadministratie en de financiële administratie zijn daartoe aangewezen door het bestuur van FC Oegstgeest. Zij hebben toegang tot Sportlink via een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?
FC Oegstgeest bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren je persoonsgegevens tot maximaal twee jaar na het einde lidmaatschap.

Met wie delen we deze gegevens?
FC Oegstgeest verstrekt jouw persoonsgegevens aan Sportlink. Sportlink vervult de rol van ‘bewerker’. De gegevensverstrekking aan Sportlink vindt plaats op basis van de Standaardvoorwaarden Sportlink Verenigingen. Deze zijn hier te bekijken: https://support.sportlink.nl/
Daarnaast verstrekt FC Oegstgeest persoonsgegevens aan verenigingen die zijn aangesloten bij de KNVB om jou te kunnen overschrijven een andere vereniging.

Ook kunnen jouw persoonsgegevens (naam, e-mailadres of telefoonnummer) ter beschikking worden gesteld aan vrijwilligers van FC Oegstgeest (bijvoorbeeld trainers en leiders) om jou te kunnen informeren over wedstrijden en andere verenigingsaangelegenheden.  

Geen verstrekking van deze gegevens aan anderen
FC Oegstgeest verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiligingsmaatregelen Sportlink
Het bestuur van FC Oegstgeest bepaalt welke verenigingsleden toegang krijgen tot de producten en diensten van Sportlink. De beheerder van de Sportlink producten en diensten binnen de vereniging krijgt alle rechten binnen de producten en diensten. De beheerder kan vervolgens andere gebruikers aanmaken en deze bepaalde rollen en rechten toekennen. De beheerder mag slechts verenigingsleden toelaten als gebruiker en dient persoonsgebonden gebruikersnamen en wachtwoorden voor iedere afzonderlijke gebruiker aan te maken. Het bestuur van FC Oegstgeest is verantwoordelijk voor een verantwoord beheer van gebruikersnamen en wachtwoorden en zal ervoor zorgdragen dat deze gegevens door de desbetreffende verenigingsleden vertrouwelijk worden behandeld, niet aan anderen ter beschikking gesteld worden en worden ingetrokken bij vermoeden van misbruik, verandering van autorisatie of einde van het lidmaatschap.

Overige registraties met persoonsgegevens
Voor het organiseren van evenementen kan het nodig zijn dat wij persoonsgegevens verzamelen over de deelnemers, bijvoorbeeld naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden na afloop van het evenement vernietigd.

Foto’s en video-opnames
Van leden tot 16 jaar worden geen pasfoto’s of teamfoto’s geplaatst op onze website en andere sociale media van de vereniging.
Voor leden van 16 jaar en ouder geldt dat pasfoto’s en teamfoto’s met jouw afbeelding erop alleen met jouw toestemming worden geplaatst op onze website en andere sociale media van de vereniging.
Tijdens wedstrijden, trainingen en evenementen bij FC Oegstgeest worden regelmatig foto’s en video-opnames gemaakt waarop leden van FC Oegstgeest, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website van FC Oegstgeest of diverse sociale mediakanalen van de vereniging terechtkomen. Als je bezwaar hebt tegen geplaatste foto’s of video’s waarop je herkenbaar in beeld wordt gebracht, kun je dit melden bij onze websitebeheerder via [email protected]. Als jouw bezwaar gegrond is, wordt het betreffende beeldmateriaal verwijderd.
Met betrekking tot leden onder de 16: er worden geen foto’s en video-opnames van evenementen voor de jeugd op onze website en andere sociale media van de vereniging geplaatst waarop minderjarigen herkenbaar zijn afgebeeld.

Cookies of vergelijkbare technieken
FC Oegstgeest gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. FC Oegstgeest zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Vragen of klachten?
FC Oegstgeest neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected].  

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. FC Oegstgeest aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacybeleid.

Wijzigingen van de privacyverklaring
FC Oegstgeest behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Ben je van mening dat er zaken ontbreken of niet correct zijn in deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via [email protected].

Vastgesteld door het bestuur van FC Oegstgeest op 12 juli 2018
Wijzigingen vastgesteld door het bestuur van FC Oegstgeest op 18 juni 2019
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!